tel. 68 383 68 57 kom. 601 562 338

Pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują ogromne ilości energii cieplnej które zmagazynowane są w różnorodnych naturalnych pokładach. Konstrukcja pomp ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej z wielu źródeł, np. ziemia, powietrze, woda. Źródła te z racji niskiej temparetury nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania, ale właśnie zastosowanie pomp ciepła umożliwia pozyskanie tej energii w sposób ekonomicznie opłacalny. Oczywiście istnieje możliwość połączenia pomp z innymi źródłami ciepła (kotłami gazowymi, olejowymi, kotłami na paliwo stałe – wszystkie znajdą Państwo w naszej ofercie).

Pompa ciepła typu powietrze/woda jako źródło ciepła pobiera energię zawartą w powietrzu atmosferycznym i wykorzystuje ją do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody. Produkcja ciepła możliwa jest nawet gdy temperatura spada do – 15 C. Pompa typu ziemia – woda wymaga wykonania odwiertów lub kolekotra poziomego, jednak jej praca jest najbardziej wydajna ze wszystkich rodzajów pomp. Pompy typu woda – woda umożliwiają wykorzystanie ciepła z różnego rodzaju zbiorników wodnych (nawet niewielkich – typu studnia). Wszystkie powyższe rodzaje pomp znakomicie sprawdzają się w naszym klimacie. Więcej informacji chętnie Państwu udzielimy. Zapraszamy do skontaktowania się z nami.